top of page

Knowledge Development Presentation (เรียกง่ายๆ ว่า การสอนทฤษฎี)

การเตรียมตัว

  • ต้องรู้ก่อนว่า จะพูดเรื่องอะไร

  • Objective คือ อะไร (ส่วนใหญ่คือคำถาม แต่ก็ไม่ใช่เสมอไป)

  • Keypoint คืออะไร (ส่วนใหญ่คือคำตอบ)

 

Introduction

  • Coming Soon (จะ update เร็วๆ นี้)

Body
  • Coming Soon (จะ update เร็วๆ นี้)
 
Summary
  • Coming Soon (จะ update เร็วๆ นี้)
การใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ
  • Coming Soon (จะ update เร็วๆ นี้)


 

สนใจเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติม

  • โทรสอบถามได้ที่ ครูพี่ปุ๊ย 081-825-9607

  • line: pui_diveinfo

  • email: pui@diveinfo.net

bottom of page