top of page

การดำน้ำระหว่างการตั้งครรภ์

เชื่อว่าอาจเป็นข้อกังวลใจของนักดำน้ำ ทั้งหนุ่มทั้งสาว ที่กำลังสร้างครอบครัวแต่ก็อดใจจะไปดำน้ำไม่ได้ ว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วจะสามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัยได้หรือไม่ คงต้องแบ่งตามระยะของการตั้งครรภ์คร่าวๆแบบนี้นะครับ

- ช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ (First trimester) ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวอ่อนมีการเริ่มสร้างอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงนึงว่า(โดยเฉพาะระบบประสาท ) ตัวอ่อนจะมีการพัฒนาที่ปกติ หรือ ผิดปกติ ในแง่ของการดำน้ำ สิ่งที่กังวลใจคือเรื่องของความกดบรรยากาศและปริมาณไนโตรเจน จะมีผลต่อการพัฒนาตัวอ่อนหรือไม่ แม้ว่าผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง ส่วนใหญ่จะบอกว่า ไม่พบความพิการในตัวอ่อน แต่ ก็ไม่สามารถรับประกันไดเว่า ในมนุษย์จะไม่พบความพิการ ดังนั้น จึงยังคงไม่แนะนำให้ทำการดำน้ำ ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ ครับ - ในช่วงสามเดือนที่สองของการตั้งครรภ์ ( second trimester )

ช่วงนี้ อวัยวะทุกอย่างของทารกพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือใกล้จะสมบูรณ์ ความกังวลใจอยู่ที่ การกระทบกระเทือนหรืออุบัติเหตุ ที่อาจจะนำไปสู่การแท้งบุตรมากกว่าครับ รวมไปถึงความเสี่ยงของแม่ที่จะเสียเลือดจากการแท้ง หรือ จากการลอกตัว ของรกโดยเฉพาะถ้ามีปัญหารกเกาะต่ำ - ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ( third trimester ) ช่วงนี้ คงต้องระวังเรื่องการกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดครับ สรุปว่า ถ้าทราบว่ามีการตั้งครรภ์ ก็ควรหลีกเลี่ยงการดำน้ำไปก่อนครับ อดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าครับผม


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page