top of page

ผ่าตัดบริเวณช่องท้อง ... จะกลับมาดำน้ำได้เมื่อไหร่ ???


นักดำน้ำ ที่มีอาการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดช่องท้องนั้น อาจจะมีข้อสงสัยว่า จะกลับไปทำการดำน้ำได้เมื่อไหร่

ความจริงการจะตัดสินใจว่า จะกลับมาดำน้ำได้เมื่อไหร่หลังการผ่าตัดหน้าท้องนั้น ต้องพิจรณาในหลายประเด็นครับ เช่น เจ็บป่วยเป็นโรคอะไร , การผ่าตัดนั้นผ่าเข้าไปทำอะไรมากน้อยแค่ไหน , เทคนิกการผ่าตัดเป็นแบบใด เช่นเปิดแผลหน้าท้องขนาดใหญ่ หรือ เจาะรูเล็กๆแล้วส่องกล้องเข้าไปทำการผ่าตัด , มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด หรือ หล้งการผ่าตัดใดๆ บ้างหรือไม่ , หลังผ่าตัด มีการนัดหมายเพื่อทำการติดตามการรักษาเพิ่มเติม หรือ มีการรักษาใดๆที่ต้องทำหลังการผ่าตัดอีกหรือไม่ , ยาที่ต้องทานภายหลังการผ่าตัด , ความแข็งแรงของร่างกายหลังการพักฟื้นจากการผ่าตัดเป็นอย่างไร ฯ และยัง มีอีกหลายๆประเด็นที่ต้องนำมาพิจรณา ประกอบกันครับ แต่ หากจะพิจรณาเฉพาะเรื่อง " การหายของแผล " นั้น โดยเฉลี่ยแล้วแนะนำว่า ต้องใช้เวลาอย่างน้อย " 6 สัปดาห์ " จึงจะพิจรณาเรื่องการกลับไปดำน้ำได้ใหม่ เพราะเป็นระยะเวลาที่ ความแข็งแรงของผนังหน้าท้อง กล้ามเนื้อหน้าท้อง น่าจะมีความแข็งแรงใกล้เคยงกับภาวะปกติแล้ว แต่ทั้งนี้ คงต้องพิจรณาประเด็นอื่นๆที่อ้างไว้ข้างต้นร่วมด้วย หากมีปัญหาเช่น บาดแผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่มาก , มีแผลติดเชื้อหลังการผ่าตัด , แผลหน้าท้องที่ไม่สามารถเย็บปิดได้ทันทีหลังการผ่าตัด , สภาพร่างกายที่อ่อนแอและต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู ร่างกายนานกว่าจะมีความฟิตและแข็งแรงพอที่จะออกกำลัง ฯลฯ......... ประเด็นปลีกย่อยเหล่านี้ อาจจะทำให้ระยะเวลาที่จะกลับไปดำน้ำ ยาวนานมากกว่า 6 สัปดาห์ก็ได้ครับ ในประเด็นเรื่องการหายของแผลนั้น สภาพเวดล้อมของทะเล เช่น การดำน้ำในแหล่งดำน้ำที่ใกล้ชายฝั่ง หรือในแหล่งน้ำจืด อาจมีการปนเปื้อน แบบคทีเรีย หรือสิ่งสกปรก ที่อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้หาก เร่งรีบที่จะกลับไปดำน้ำ ก่อนเวลาที่แนะนำไว้ หรือ ผนังหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องอาจจะยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ การแบกถังอากาศ การโดดลงน้ำ การปีนขึ้นเรือ อาจทำให้เกิดการฉีกขาด ปริแยกของแผล ของกล้ามเนื้อ หรือยื้อหุ้มกล้ามเนื้อหน้าท้อง อาจทำให้อวัยวะภายในเช่นลำใส้ ไหลผ่านทางรอยแยกของผนังหน้าท้องเกิดเป็น " Incisional Hernia " หรือ ภาวะไส้เลื่อนบริเวณผ่าตัดตามมาได้ครับ หากแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเปิดโอกาสให้ นักดำน้ำที่เจ็บป่วยเลือกวิธีการผ่าตัดได้ ระหว่างการเจาะรูแล้วส่องกล้องเข้าไปทำการผ่าตัด กับ การผ่าเปิดหน้าท้องตามปกติ ... หากพิจรณาถึง ประโยชน์และความเสี่ยงแล้วพบว่า การผ่าตัดแบบส่องกล้องสามารถทำได้โดยปลอดภัย ก็แนะนำให้เลือกวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องครับ เพราะขนาดแผลจะเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นน้อย น่าจะสามารถกลับมาดำน้ำได้ในเวลาที่แนะนำคือ 6สัปดาห์ ได้ง่ายกว่าการผ่าตัดที่ต้องเปิดแผลหน้าท้องขนาดใหญ่ครับ ดังนั้นหาก มีการเจ็บป่วยที่จะต้องรับการผ่าตัด อาจจะต้องวางแผนเรื่องการผ่าตัดกับศัลยแพทย์ให้ดีก่อนการผ่าตัด และ ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ ร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อประเมินสภาพร่างกายและบาดแผลร่วมกับศัลยแพทย์ ก่อนกลับไปทำการดำน้ำ น่าจะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับนักดำน้ำครับ


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page