top of page

ภาวะเมาไนโตรเจน ( Nitrogen nacrosis )


" Martini Law " : Each 15 meter ( 50 feet ) depth is equivalent to the intoxication of one Martini ฝรั่งเค้าเทียบเคียงไว้กับเหล้ายี่ห้อ มาตินี่ ครับ ... ถ้าของไทยๆ อาจจะเป็น แม่โขง แสงทิพย์ Law ก็ได้นะครับ ใจความสำคัญก็คือ ภาวะเมาไนโตรเจนจะเริ่มมีอาการให้เห็นได้ ตั้งแต่ที่ 15 เมตร อาการจะเหมือนกับดื่มเหล้า เพียวๆ หนึ่งแก้ว ... และจะเพิ่มอีกหนึ่่งแก้ว ทุกๆความลึกที่เพิ่มขึ้น 15 เมตร แต่ จะมีผลแน่นอนกับนักดำน้ำทุกคนที่ความดันบรรยากาศ 4 ATA หรือ ความดันย่อยของไนโตรเจน(partial pressure of nitrogen ) 3.2 บาร์ ซึ่งก็คือที่ 30 เมตรเป็นต้นไปครับ ..... คิดแบบง่ายๆ สำหรับเรื่องนี้ครับ การเมาไนโตรเจน ลักษณะจะคล้ายการเมาเหล้า ครับ ประการแรก อาการจะขึ้นอยู่กับความ " คอแข็ง " หรือ " คออ่อน " .... กับไนโตรเจนของแต่ละคน คนที่คออ่อนมาก อาจจะแสดงอาการตั้งแต่ที่ 15 เมตร แต่คนที่คอแข็ง อาจแสดงอาการที่ ความลึกมากกว่านี้ ส่วนอาการ ก็จะเหมือนเมาเหล้า ตรงที่ จะรู้สึกเคลิบเคลิ้ม ,การตัดสินใจช้าลง แต่อาจ มีความรู้สึก เชื่อมั่นในตัวเองแบบผิดๆ ,การคิดแบบมีเหตุผลน้อยลง, การระแวดระวังภัยลดลง , หลงลืม จำรายละเอียดของเหตุการณ์ หรือ แผนการดำน้ำที่วางไว้ไม่ได้ ... ถ้าอาการรุนแรงมาก อาจ หมดสติหรือชักได้ การแก้ไข การแก้ไข นั้นทำไม่ยากครับ แค่เปลี่ยนความลึกมาสู่ระดับที่ตื้นขึ้น อาการก็จะลดลง และ หายไปครับ การป้องกัน - การดำโดยมี Buddy จะเป็นการสังเกตุอากการผิดปกติ ของคู่ดำน้ำได้ดีที่สุด และ สามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ทันทีที่แสดงอาการ - กำหนดความลึกของการดำน้ำ ที่ใช้ "อากาศอัด" ( compress air ) ไว้ที่ความลึกไม่เกิน 30 เมตร ( 4 ATA ) - สำหรับการดำที่ใช้ก๊าซผสม (Mix gas ) ควรจำกัดความดันย่อยของไนโตรเจน ไว้ไม่เกิน 3.2 บาร์ - สำหรับผู้ที่ต้องทำการดำน้ำในที่ลึกมากๆ การฝึกทำความคุ้นเคยกับอาการของ Nitrogen nacrosis เช่นการฝึกการดำที่ 165 ฟุต ใน Hyperbaric chamber จะทำให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการแสดงของตนหรือของ Buddy เมื่อ เริ่มมีอาการได้


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page