top of page

อาการปวดศีรษะ ขณะอยู่ใต้น้ำ


ปัญหานี้ ถ้าเกิดขึ้นระหว่างอยู่ใต้น้ำ คงทำให้การดำน้ำไดฟ์นั้น หมดสนุกไปเยอะครับ ..... อาการปวดศีรษะ นั้นเป็นอาการแสดง ที่เป็นปลายเหตุ ... ส่วนต้นเหตุที่นำไปสู่อาการปวดศีรษะระหว่างอยู่ใต้น้ำนั้น มากมายเสียเหลือเกินครับ ผมจะยกตัวอย่างเท่าที่ จะนึกออกและพบบ่อยๆ มาให้ดูกันนะครับ

1 Carbon-dioxide retention พบได้นักนักดำน้ำที่หายใจแบบ Skip breathing ครับ ประเภทใช้อากาศเปลือง กลัวอากาศหมด หรือ เคยอากาศหมดใต้น้ำมาก่อน การหายใจเข้าออกสั้นๆ จะทำให้ คาร์บอนด์ไดออกไซด์ สะสมในร่างกายมากขึ้น ซึ่งจะไปกระตุ้นทำให้หลอดเลือที่ศีรษะ ขยายตัว และนำมาซึ่งอาการปวดศีรษะได้ครับ

2 Wet suit ที่คับและแน่นไป อาจส่งผล สองอย่างครับ 2.1 wet suit ช่วงหน้าอก รัดแน่นไป ทำให้ปอดไม่สามารถขยายตัวได้มากอย่างที่ควร เป็นผลให้การหายใจเข้าและออก ลำบาก อาจส่งผลให้เกิดภาวะ hypoxia หรือ Carbon-dioxide retention ตามมาและ ทำให้ปวดศีราะได้ครับ 2.2 wet suit ช่วงคอ รัดแน่นไป แล้วไปกด Carotid artery หรือ carotid sinus ซึ่งเป็น ตัว sensor เรื่องความดันโลหิตของร่างกาย หากมีการกดรัดบริเวณนี้ ร่างกายจะ แปรผลว่า มีความดันโลหิตสูง ดังนั้นร่างกายจะปรับสมดุลย์ผ่านระบบประสาทอัตโนมัตไปสั่งการให้หัวใจเต้นช้าลง และ บีบตัวเบาลง ทำให้ความดันเลือดต่ำลง .... ซึ่ง จะเป็นสาเหตุให้ ปวดศีรษะเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง และ ถ้าอาการมากขึ้นก็จะหมดสติได้ครับ

3 อาการเมาคลื่น ทั้งตอนอยู่บนเรือ และ ตอนอยู่ในน้ำ

4 อาการหูชั้นกลางบาดเจ็บจากแรงดัน ทั้งขาขึ้นและขาลง

5 โพรงไซนัสบาดเจ็บจากแรงดัน ทั้งขาขึ้นและขาลง

6 ภาวะเมาไนโตรเจน

7 อากาศที่อัดลงในถัง มีการปนเปื้อนก็าซอื่น เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งมักจะเกิดจากการอัดอากาศใกล้ๆ ท่อไอเสียของเรือ

8 ภาวะพร่องออกซิเจน ซึ่งอาจจะมาจาก หลายสาเหตุ เช่น อากาศในถังมีความดันต่ำมากๆ

9 อุณหภูมิน้ำที่เย็นมากๆ

10 ความอ่อนล้าของร่างกายระหว่างการดำน้ำ การพักผ่อนนอนหลับที่ไม่เพียงพอ

11 มีอาการเจ็บป่วยต่างๆระหว่างการดำน้ำ ฯลฯ

จริงๆ แล้ว สาเหตุมีอีกมากมายเหลือเกินครับ เอาแค่ที่พบบ่อยๆ และ ที่ผมนึกออกก่อนนะครับ . ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือนึกออกทีหลังจะเอามาลงให้นะครับ


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page