top of page

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการดำน้ำ

หากการเมาแล้วขับนั้นมีอันตราย การดื่มแอลกอฮอล์แล้วทำการดำน้ำนั้นยิ่งมีอันตรายมากกว่า เพราะไม่ต้องดื่มจนเกิดอาการมึนเมา ก็สร้างหายนะใหญ่หลวงให้แก่นักดำน้ำได้ครับ ผลของแอลกอฮอล์ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของนักดำน้ำ เมื่อดื่มแอลกอฮอล์ ความเปลี่ยนแปลงแรกที่สังเกตุได้ชัดคือ ผิวหนังจะร้อน หน้าแดง ตัวแดง หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น เป็นผลมาจาก แอลกอฮอล์ จะกระตุ้นให้หัวใจ บีบตัวเร็วและแรงขึ้น หลอดเลือดที่บริเวณผิวหนังเกิดการขยายตัว มีเลือดถูกสูบฉีดไปที่ผิวหนัง มากขึ้น เราจึงรู้สึก ร้อนที่ผิวหนังของร่างกายและใบหน้า เหตุการณ์ดังกล่าว หากเกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ใต้น้ำ ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ ผลในระยะแรก - เราจะสูญเสียความร้อนในร่างกายได้มากขึ้นและไวขึ้น เนื่องจากผลของแอลกอฮอลที่ทำให้หลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังขยายตัว ทำให้เลือดไปยังผิวหนังมากขึ้นพร้อมกับนำความร้อนในร่่างกายไปด้วย เมื่อสัมผัสกับน้ำจึงเสียความร้อนด้วยการพา มากขึ้น - เมื่อเริ่มดำลงใต้น้ำ การสูบฉีดโลหิตเพิ่มขึ้นจาำกแอลกอฮอล์ จะทำให้มีการขนถ่ายก๊าซไนโตรเจนไปยังบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆ ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ทำให้เกิดการสะสมก๊าซไนโตรเจนที่เนื้อเยื่อต่างๆมากกว่าปกติ ในขณะดำลง และ ในขณะดำขึ้น ก็ยังเป็นผลให้มีการปลดปล่อยก็าซไนโตรเจนออกมาเร็วและมากกว่าปกติ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิด DCS ให้สูงขึ้นและรุนแรงขึ้น - แอลกอฮอล์ มีฤทธิ์กดระบบประสาท ทำให้มีอาการเคลิบเคลิ้ม ง่วงซึม การตัดสินใจผิดพลาด มีความระมัดระวังลดลง ความคิดบ้าบิ่นมากขึ้น เมื่ออาการดังกล่าว ไปเสริมฤทธิ์กับ Nitrogen nacrosis จะทำให้อาการรุนแรงขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ หมดสติ ขณะดำน้ำ - แอลกอฮอล์ ปริมาณมาก มีฤทธิ์กดการหายใจ ทำให้อัตราการหายใจช้าลง อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดภาวะคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ภาวะพร่องออกซิเจนได้ ผลในระยะต่อมา - แอลกอฮอล์ มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ทำให้ร่างกายนักดำน้ำ เกิดภาวะขาดน้ำที่รุนแรงมากขึ้น จากเดิมที่ในภาวะปกติ นักดำน้ำก็มีภาวะขาดน้ำกันอยู่ทุกคนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว - ภาวะขาดน้ำที่เกิดจากแอลกอออล์ จะทำให้ อาการ DCS นั้นแย่ลง รุนแรงมาก เนื่องจากความเข้มข้นของเลือดสูง ความหนืดของเลือดมาก การไหลเวียนจะช้าลง การปลดปล่อย และการกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกจากร่างกายจะทำได้ยากและช้า จะเห็นได้ว่า แอลกอออล์ มีผล ร้ายแรงต่อสภาพทางสรีระวิทยาเมื่ออยู่ใต้น้ำ ดังนั้น การดื่มแอลกอฮอล์ ก่อน ,ระหว่างหรือหลังการดำน้ำ ในช่วง 24 ชม. จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยง และ เป็นอันตรายอย่างมาก ต่อการดำน้ำ อันตรายนั้นไม่เพียงแต่จะเกิดแก่นักดำน้ำเอง แต่ ยังส่งผลถึงเพื่อน บัดดี้ที่ต้องลงดำน้ำด้วย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เมื่อจะไปดำน้ำครับ


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page