top of page

Specialties

เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจให้สนุกยิ่งขึ้น

เป็นการเลือกเรียนในสิ่งที่ท่านมีความสนใจเป็นพิเศษ และต้องการฝึกทักษะในด้านนั้นให้มีความชำนาญ

คอร์สที่ได้รับความนิยม เช่น

  • Peak Performance Buoyancy: ทำความเข้าใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ เรื่องการปรับการลอยตัว (buoyancy) และฝึกการลอยตัวให้ชำนาญ ใช้ตะกั่วอย่างพอดีกับตัวของเรา เพื่อทำให้ดำน้ำได้ นิ่งขึ้น ใช้อากาศน้อยลง เคลื่อนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยยิ่งขึ้น และ สนุกขึ้นมาก

  • Enriched Air Diver (Nitrox): การดำน้ำโดยใช้อากาศที่มีส่วนผสมของ ออกซิเจนมากกว่า 21% (22% – 40%) ซึ่งจะทำให้ท่านอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นในความลึกเดียวกัน และทำให้ปลอดภัยจากผลของไนโตรเจนมากขึ้น

  • Digital Underwater Photographer: เรียนพื้นฐานการถ่ายภาพใต้น้ำ ตั้งแต่การดูแลอุปกรณ์ การตั้งกล้อง การจัดองค์ประกอบ และ มุมภาพ การปรับ White Balance ซึ่งจะทำให้การดำน้ำของท่านสนุกขึ้น และ สามารถเก็บภาพประทับใจใต้น้ำไปให้เพื่อนๆ ดูได้อีกด้วย

  • Underwater Navigator: ฝึกการใช้เข็มทิศเพื่อการดำน้ำ ซึ่งจะทำให้ท่านดำน้ำได้โดยรู้ทิศทาง สามารถไป/กลับเรือ หรือ นัดหมายกับเรือ หรือ dive leader ในการดำน้ำได้ดีขึ้น

bottom of page