top of page

Cutaneous DCS , Skin DCS , Skin Ben คืออะไร ?


Cutaneous DCS คือ DCS ที่มีอาการแสดง ทางผิวหนัง เหตุก็มาจาก 3 ประการหลักๆคือ การมีฟองก๊าซไนโตรเจน เกิดขึ้นโดยตรงใต้ชั้นผิวหนัง , มีฟองก๊าซไนโตรเจนหลุดเข้าไปในหลอดเลือดฝอยที่มาเลี้ยงใต้ผิวหนัง (อธิบายตามทฤษฏี แต่ทางความเป็นจริง น่าจะเกิดยาก ) และ การที่ฟองก๊าซไนโตรเจนไปอุดกั้นหรือกดเบียดหลอดน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนัง สิ่งที่อยากให้นักดำน้ำทุกท่าน ให้ความสนใจคือ เมื่อใดก้ตามที่เกิดอาการ ทางผอวหนังเช่น เป็นผื่นแดง คัน ตามร่างกายหรือผิวหนังหลังการดำน้ำ ก่อนที่จะสรุปว่าเป็นจากการแพ้สัตว์ทะเล หรือ จากการถูกแดดเผา ให้นักดำน้ำนึกถึงเรื่องของ Cutaneous DCS ด้วยเสมอครับ อาการแสดง อาจมีได้สามลักษณะใหญ่ๆครับ - Itchy Rash เป็นลักษณะผื่นแดง คัน คล้ายกับอการแพ้ทั่วไป อาจคล้ายเวลาแพ้แมลง แพ้ฝุ่น หรือ อาจคล้ายกัน การโดนแดดเผา อาการมักเกิดที่บริเวณลำตัว ไหล่ หลัง อาการมีผลมาจากการที่เกิดฟองก๊าซไนโตรเจนใต้ผิวหนัง ไปกระตุ้นให้มีการหลั่ง ฮีสตามีน และมีผลให้เกิดผื่นแดง คัน อันเป็นอาการแสดงแบบเดียวกับอาการแพ้ทั่วไป - Cutis Marmorata ลักษณะของอาการจะทำให้ผิวหนังมีลักษณะเป็นลาย คล้ายลายของหินอ่อน จะมีผิวหนังเป็นลายออกสี แดงจัด , สีม่วง , หรือ สีออกคล้ำๆ อาการ อาการจะเกิดที่บริเวณ ลำตัว ไหล่ และหลัง หากมีอาการแสดงดังกล่าว มักจะสัมพันธ์กับอาการ ของ DCS ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประสาท ดังนั้น จึงถือว่าถ้ามีผื่นลักษณะนี้ ให้เตรียมรับมือกับอาการทางระบบประสาทที่จะตามมาด้วย ถือเป็น Serious Type ครับ - Lymphatic Decompression Sickness อาการจะมาด้วย อาการบวม ของผิวหนังบริเวณที่แสดงอาการ เมื่อกดจะบุ๋มลง และมีลักษณะ เป็นรูพรุน คล้ายผิวส้ม ( รูพรุนที่เห็นคือรูขุมขนที่อยู่ในบริเวณ ที่บวม ) อาการนี้มีผลมาจาก เกิดการอุดตันของ หลอดน้ำเหลืองใต้ผิวหนัง อันเนื่องมาจากฟองไนโตรเจนครับ ไม่ว่า นักดำน้ำจะมีอาการผื่นแบบไหน ที่ปรากฏให้เห็นหลังจากการดำน้ำ โดยเฉพาะเป็นผื่นที่ ไม่สามารถอธิบายสาเหตุใด้ ให้นึกถึง Cutaneous DCS ไว้ก่อนเสมอครับ - การรักษา ทุกกรณี ควรได้รับการรักษาด้วย Hyperbaric chamber ครับ เพราะการมีอาการบ่งบอกถึงการที่มี ไนโตรเจนตกข้างในร่างกายอยู่มาก และ หากปล่อยทิ่งไว้ อาการแสดงที่ระบบอื่นโดยเฉพาะระบบประสาท อากเกิดตามมาภายหลังครับ


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page